เกี่ยวกับบริษัท


บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสินค้าฟองเต้าหู้ ทั้งฟองเต้าหู้แบบแผ่นกลม และฟองเต้าหู้สด  บริษัทเริ่มก่อตั้งปี 2559 เป็นต้นมา เรามีประสบการณ์ในการผลิตอาหารเพื่อผู้บริโภคในประเทศ ที่มุ่งเน้นถึงความสะอาด ความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเป็นสำคัญ  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน อย. โดยผลิตภัณฑ์อาหารที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการผลิตให้กับกลุ่มลูกค้า ผู้บริโภคในประเทศไทยเป็นหลัก 

เส้นทางก่อนจะเป็นเป็น บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด นั้น เราเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สืบทอดการทำเต้าหู้มาจากบรรพบุรุษที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองจีน ท่านได้นำกรรมวิธีการทำ เทคนิค และสูตรต่างๆ     มาเริ่มทำผลิตภัณฑ์หลายอย่าง ทั้งเต้าหู้ก้อนสีเหลือง และสีขาว มีแบบนิ่มและแบบแข็ง รวมไปถึงเต้าหู้พวงอีกด้วย ต่อมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้นจนกระทั่งมาผลิตและจำหน่ายฟองเต้าหู้     ทางบริษัทได้มีพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟองเต้าหู้อยู่ตลอด ปรับปรุง และแก้ไข ทั้งตัวผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการผลิต จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย เป็นได้รับการไว้วางใจจางลูกค้าเป็นจำนวนมาก ทั้งโรงงานห่อหอยจ้อชั้นนำและลูกค้าในท้องตลาดทั่วไป

ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิตฟองเต้าหู้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักของ อ.ย. และกฎหมาย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม โดย ทาง บริษัท ได้รับรองจากคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย (ฮาลาล) เลขทะเบียนที่ กอท.ฮล. G 827/2560

 

 

ผลิตภัณฑ์

ฟองเต้าหู้ของทางบริษัทเราทำมาจากถั่วเหลือง 100% ที่เราคัดสรรเมล็ดถั่วเหลืองมาจากแหล่งที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีในการคัดเมล็ดถั่วเหลืองให้ มีขนาด สี และคุณภาพที่เหมาะสมในการทำฟองเต้าหู้ ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างคือ น้ำสะอาด ทางบริษัทมีการตรวจและควบคุมคุณภาพของน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา

ลักษณะพิเศษเฉพาะของทางเรา คือ ฟองเต้าหู้ของเรามีลักษณะเหนียวและนุ่ม ในการใช้ห่ออาหาร ฟองเต้าหู้ของเราจะไม่แตกง่ายแม้ในเวลานึ่ง ทำให้ลดความเสียหายในการทำหอยจ้อ และยังกรอบอร่อยเมื่อนำไปทอด

 

แผ่นฟองเต้าหู้ HASU YUBA

ฟองเต้าหู้ แบบแผ่นกลม

ฟองเต้าหู้ ชนิดแบบแผ่นกลม ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 เซนติเมตร
สำหรับห่อหอยจ้อ แฮ่กิ้น หรือนำไปห่ออาหารชนิดอื่นๆได้ตามแต่จะประยุกต์ใช้

ฟองเต้าหู้สด HASU YUBA

ฟองเต้าหู้ แบบสด

ฟองเต้าหู้ ชนิด สด ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 เซนติเมตร ม้วนเป็นเส้นยาว
สำหรับประกอบอาหารได้ทุกชนิด ผัด ต้ม นึ่ง ทอด

 

ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟองเต้าหู้ และฟองเต้าหู้สดคุณภาพดี

HASU YUBA

ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟองเต้าหู้ และฟองเต้าหู้สดคุณภาพดี

HASU YUBA

ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟองเต้าหู้ และฟองเต้าหู้สดคุณภาพดี

HASU YUBA

ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟองเต้าหู้ และฟองเต้าหู้สดคุณภาพดี

HASU YUBA

ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟองเต้าหู้ และฟองเต้าหู้สดคุณภาพดี

HASU YUBA

ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟองเต้าหู้ และฟองเต้าหู้สดคุณภาพดี

HASU YUBA

ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟองเต้าหู้ และฟองเต้าหู้สดคุณภาพดี

HASU YUBA

ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟองเต้าหู้ และฟองเต้าหู้สดคุณภาพดี

HASU YUBA

ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟองเต้าหู้ และฟองเต้าหู้สดคุณภาพดี

HASU YUBA

ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟองเต้าหู้ และฟองเต้าหู้สดคุณภาพดี

HASU YUBA

ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟองเต้าหู้ และฟองเต้าหู้สดคุณภาพดี

HASU YUBA

ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟองเต้าหู้ และฟองเต้าหู้สดคุณภาพดี

HASU YUBA